2014/34/UE “Atex” Direktíva

Home > Gyárt  > Atex termékek > 2014/34/UE “Atex” Direktíva

“ATEX” termékskála

A modern gyártásban, az feldolgozási eljárás minden fázisa olyan kockázatok forrása lehet, amelyek robbanásokat okozhatnak, és ellenőrzésük hiányában felmérhetetlen károkat okozhatnak a személyekben, a környezetben és a gépekben.

Ez a kockázat fennáll számos vállalat esetében a vegyipari, petrolkémiai és gyógyszeripari területen, ahol kifejezetten valóságossá válhat a gáz által generált veszélyes környezet kialakulása. Nem elhanyagolhatóak azok a gyártási területek sem, ahol fafeldolgozás, könnyűfém-feldolgozás történik, illetve a takarmányüzemekben vagy az élelmiszeripar számára készített liszt feldolgozási malmokban, ahol finom organikus por keletkezik, és amelyből könnyen gyúlékony porréteg alakulhat ki.

Egy erős felelősségérzet szükséges azon személyek esetében, akik olyan gépeket gyártanak, vagy olyan alkatrészeket szállítanak, amelyek veszélyesnek sorolt üzemekben fognak üzemelni, hogy az emberi élet veszélyeztetését minimálisra csökkentsék. Ebből a megfontolásból a hatályban lévő európai és nemzetközi szintű normatívák és direktívák figyelembe veszik a biztonságfelelősség fokozott szükségességét.

2014/34/UE “ATEX” direktíva ROBBANÁSVESZÉLYES LÉGKÖR
A fenti direktívának való megfelelés 2003 július 1 óta KÖTELEZŐ.

A fenti direktíva a robbanásveszélyes légkörben való használatra szánt felszerelések és védelmi rendszerek esetében alkalmazandó.

„Berendezés (termék): olyan gép, készülék, rögzített vagy mozgatható eszköz, vezérlő rész és műszerezése, érzékelő vagy hibaelhárító rendszer, amelyeket önmagában vagy együttesen, energia fejlesztésére, szállítására, tárolására, mérésére, vezérlésére és átalakítására és/vagy anyagok feldolgozására szántak, és amelyek saját potenciális gyújtóforrásuk által robbanást okozhatnak.”
A robbanásveszélyes környezethez három feltétel együttes fennállása szükséges, az úgynevezett tűzháromszög.

GYÚJTÁS (láng, elektromos ívkisülés, meleg test, ütközés, felületsúrlódás)
ÉGÉST TÁPLÁLÓ ANYAG (levegő, oxigén)
ÉGHETŐ ANYAG (gáz, gőz, por, köd)

A gyújtás akkor jön létre, ha az égést tápláló anyag és az éghető anyag között egy megfelelő adagolás alakul ki.
Rendkívül fontos, hogy a berendezés felelős üzemeltetője megvizsgálja és kategorizálja a berendezés telepítésének helyét, hogy biztosítva legyen a használt anyagok megfelelősége a rendeltetésükhöz.
A robbanásbiztonsági védelem követelményei nagyon magasak. Az Ilinox által gyártott szekrények megfelelnek ezen szabványoknak. A folyamatos kutatások és fejlesztések, valamint a folyamatosan bővülő program biztosítják a csatlakozó dobozok és a rozsdamentes szekrények alkalmazását az Ex 1 és 2 zónákban robbanékony gázzal, és az Ex 21 és 22 zónákban, robbanékony porral. Minden szekrény esetében rendelkezésre áll a vonatkozó megfelelőségi tanúsítvány a 2014/34/UE direktíva értelmében. Az Ilinox, hozzáértéssel és rendkívüli szakértői gondossággal, kizárólag rozsdamentes acélból készít szekrényeket, komplex és kockázatos alkalmazásokhoz. Nagy figyelmet fordítunk legfőképpen a nemzetközileg hatályos direktívákra, rendelkezésekre és szabványokra, és ebben a kontextusban alapvető fontosságú a szoros kapcsolat a műszaki tanúsító intézetekkel.

 

BERENDEZÉS-CSOPORTOK

Csoportok

I Földalatti bányákban és azon felületi létesítményeiben való használatra rendeltetett berendezések, amelyek ki vannak téve a bányalevegő és/vagy gyúlékony porok terjedésének kockázatának.
II Egyéb környezetben való használatra rendeltetett berendezések, ahol esetlegesen robbanásveszélyes környezet alakulhat ki.

Csoport II

Anyag

Zóna

Leírás

 

GAS

“ G ”

 

 

 

0  Tér, amelyben állandóan, hosszantartóan vagy gyakran robbanóké¬pes atmoszféra, levegő és gáz halmazállapotú éghető anyag keveréke, gőz vagy köd formában létezik. (Minimum 1.000 h/év)
1  Tér, amelyben számítani lehet arra, hogy normál üzemnél alkalomszerűen robbanóképes atmoszféra, levegő és gáz halmaz-állapotú éghető anyag keveréke, gőz vagy köd formában való fellépésére. (Évi minimum 10, maximum 1.000 h)
2  Tér, amelyben nem lehet számítani arra, hogy üzemszerű működésnél robbanóképes atmoszféra, levegő és gáz halmazálla¬potú éghető anyag keveréke, gőz vagy köd formájában fellép, ha mégis, akkor csak rövid ideig. (Maximum 10 h/év)

“ D ”

DUST

20 Tér, amelyben normál üzemnél, robbanóképes atmoszféra, éghető anyagú porok felhő formában, levegőben állandóan, hosszú ideig vagy gyakran léteznek.
21 Tér, amelyben számítani lehet normál üzemnél, hogy robbanóképes atmoszféra, éghető anyagú porok felhő formában, levegőben alkalmanként fellépnek.
22 Tér, amelyben normál üzemnél nem lehet számítani arra, hogy robbanóképes atmoszféra, éghető anyagú porok felhő formában, levegőben fellépnek; ha mégis, akkor csak rövid ideig. (Maximum 10 h/év)

 

Berendezés
kategóriája

Zóna

Védelmi
szint

Alkalmazható védelmi mód

1G 0 Rendkívül Magas ia ÷ ma
2G 1 Magas d ÷ e ÷ ib ÷ m ÷ o ÷ q ÷ p
3G 2 Normál N
1D 20 Rendkívül Magas IP6X
2D 21 Magas IP6X
3D 22 Normál IP6X (éghető porok)IP5X (nem éghető porok)

A magasabb kategóriára alkalmazott védelmi mód alkalmazható az alacsonyabb kategóriák esetében is

Védelmi módok

– Korlátozás
– Megelőzés
– Elkülönítés

Korlátozás
A robbanás korlátozásához lehetővé kell tenni a robbanás kitelepítését egy jól meghatározott helyre, ahonnan nem terjedhet a környező légkörre. (d)

Megelőzés
A megelőzési technika jellemzője, hogy megnöveli az elektromos alkatrészek biztonságosságát, amelyek normál működés alatt nem szikrázhatnak, illetve nem érhetnek el olyan magas felületi hőmérsékletet, amely miatt meggyúlhatna a robbanókeverék.
(ia ÷ ib÷ e ÷ n)

Elkülönítés
Az elkülönítési technika jellemzője, hogy fizikailag elkülöníti vagy elszigeteli a feszültség alatt lévő elektromos részeket vagy a meleg felületeket a robbanókeveréktől, oly módon, hogy ez soha ne kerülhessen kapcsolatba a gyújtóforrással.
(p ÷ ma ÷ m ÷ o ÷ q)

Védelmi módok leírása

ia ÷ ib Belső védelem: olyan alkatrészek alkalmazása, amelyek képtelenek ívkisülést vagy szikrát okozni
ma ÷ m Tokba zárás: alkatrészek bezárása kis hermetikus tokokban.
d Robbanásmentesítés: a veszélyes robbanó részek bezárása robusztus szekrényekben.
e Magas szintű védelem: intézkedések a meleg pontok kialakulásának elkerülése érdekében. Kizárólag NEM szikrázó berendezések esetében.
o Merítés olajban: a veszélyes zónák megvédése dielektromos olajban való merítéssel.
q Homok alatt: statikus alkatrészek homokkal való megtöltése a meleg pontok elszigeteléséhez a légkörtől.
p Belső túlnyomás: a szekrények feltöltése nyomás alatt lévő nemesgázzal, a veszélyes légkör bejutásának elkerülése érdekében.
n Egyszerűsített védelem n:
A típusú a NEM szikrázó berendezések esetében, a magas szintű védelmi jellemzők alkalmazásából áll, az alábbi összegzés szerint:
IP54 vagy IP44 védelmi szint
Esetleges szigetelő tömítések
Ütközés elleni védelem 1 ÷ 3,5 J
Védőháló a törékeny részek számára, 50×50-nél kisebb kötések
Felületi hőmérséklet ellenőrzéseB típusú SZIKRÁZÓ berendezések esetében, a magas szintű védelmi jellemzők alkalmazásából áll, az alábbi összegzés szerint:
Az A kategória szerintieken felül, korlátozott levegőztetés megfelelő tömítésekkel és vezetéknyomókkal.

A „d” ÷ „i” védelmi módok esetében, és néhány esetben az „n” védelmi mód esetében is, van három alkategória is, az alábbiak szerint:
II GA ÷ II GB ÷ GC, a telepítés zónájában lévő gáz típusától különböznek. A magasabb kategóriára alkalmazott védelmi mód alkalmazható az alacsonyabb kategóriák esetében is.

HŐMÉRSÉKLETI KATEGÓRIÁK
A hőmérsékleti kategóriákat az határozza meg, hogy mi a maximum hőmérséklet, amelyet a szekrények vagy a meleg pontok NEM léphetnek át rendellenesség esetén.

Hőmérsékleti
kategória
T1 T2 T3 T4 T5 T6
Maximum felületi hőmérséklet (°C) 450 300 200 135 100 85

 

ILINOX

Az ILINOX megszerezte az ATEX tanúsítvány a DS típusú csatlakozó dobozokra és a QL-QLP típusú szekrényekre (teli, egyszárnyú ajtós).
Alkalmazhatók a fent említett tipológiák az “ia”(cak a DS-EX)„ib”; „p”; „e”; „n” típusú elektromos védelem esetében, illetve minden olyan esetben, ahol csak az IP szint követelmény védettségi szintként.

A védelmi mód kiválasztása minden esetben a beüzemelő feladata.

Jelölés: a burkolatok alkatrészként kezelendők, ezért NEM rendelkeznek CE jelöléssel.

A dobozaink megfelelőek az alábbiakhoz:
– 1D (20-as zóna) DS-EX dobozoknál
– 2G kategória (1-es zóna) és 2D kategória (21-es zóna).
A felsőbb szintű jóváhagyás lefedi az alacsonyabb kategóriákat is, így az alábbiakhoz is megfelelőek:
– 3G kategória (2-es zóna) és 3D kategória (22-es zóna).
Az 1G kategória (0-ás zóna) esetében lehetséges a burkolat szállítása csak IP védettségi nyilatkozattal, és esetleges nyilatkozatokkal a használt anyagokról, a jóváhagyási eljárás a berendezés beüzemelőjének a feladata.

Jelölések jelmagyarázata:

II Berendezés csoportja
1- 2 – 3 Berendezés kategóriája
G Alkalmazható gázt tartalmazó környezetben
D Alkalmazható robbanó port tartalmazó környezetben
U Az alkatrész helyzetének azonosítója
EUM1 11 ATEX 0598 U – CE vizsgálati tanúsítvány száma, a EUROFIN MODULO UNO által kiadott típusú


Átadható dokumentáció:

a- Megfelelőségi tanúsítvány
b- Használati és karbantartási kézikönyv
c- IP védettségi nyilatkozat (NEM kötelező)
d- A gyártáshoz használt anyagok bizonyítványai (NEM kötelező)